Guide for ledige

Få styr på reglerne, så du kan sove roligt om natten

Når man bliver ledig, er der mange tanker, der farer igennem hovedet på en. Hvordan skal økonomien hænge sammen? Hvor finder jeg det næste job? Hvordan skal jeg finde ud af alle reglerne?

Derfor har vi samlet de regler, du skal kende til, når du er ledig. 

Vi er din livline, hvis du er i tvivl om noget – så ring eller skriv gerne til os.

Det første, du gjorde, var

at melde dig ledig. Hvis du ikke har gjort det, skal du gøre det på jobnet.dk, som er Jobcentrets hjemmeside. 

Er du nyuddannet?

Har du allerede skiftet medlemsstatus fra studerende til nyuddannet, behøver du ikke læse mere her, men kan gå videre i guiden.
Har du ikke skiftet medlemsstatus, så er her vigtig information til dig:

Senest 14 dage efter
, du har får din sidste karakter, skal du udfylde blanketten Skift medlemsstatus fra studerende til nyuddannet (du finder blanketten på Mit AKA). Dermed sikrer du dig retten til dagpenge.


Har du ikke været studiemedlem, gælder samme 14-dages-regel for at sikre dagpengeretten, men du skal i stedet udfylde blanketten Bliv medlem af Akademikernes A-kasse (du finder blanketten på forsiden af aka.dk).

Derefter skal du hurtigst muligt

oprette et cv på jobnet.dk. Vi skal have godkendt dit cv senest 2 uger efter, du blev ledig. Du kan ikke få dagpenge, før cv’et er oprettet, aktiveret og godkendt af os. Du hører fra os, når dit cv er godkendt.


Krav til dit cv på jobnet.dk

For at vi kan godkende dit cv, er det vigtigt, at du beskriver:

 • Hvilke job du søger
 • Dine kvalifikationer
 • Dine tidligere job
 • Din uddannelse
 • Derudover skal du skrive dine kontaktoplysninger, så arbejdsgivere kan få fat i dig. Som minimum dit postnummer og telefonnummer eller emailadresse, så en arbejdsgiver ved, hvor du bor, og hvordan du kan kontaktes.

Sådan får du dagpenge

Mens du løber mod jobbet, giver dagpengene dig økonomisk tryghed. Og tryghed er vigtig for, at du kan fokusere på din jobsøgning. Klik videre og lær, hvordan du får dagpenge.

For at få dagpenge skal du udfylde en Ledighedserklæring. Derefter skal du i slutningen af hver måned udfylde et Ydelseskort for at få udbetalt dagpengene.

Ledighedserklæringen

er din ansøgning om dagpenge. Du finder den på siden med blanketter under Ledig på Mit AKA. 

Du får et brev fra os, når vi har behandlet din ansøgning og kan godkende din ret til dagpenge.

Ydelseskort

Du skal hver måned udfylde et ydelseskort på Mit AKA for at få dagpenge. På ydelseskortet skal du skrive, hvis du har haft arbejde, været syg eller holdt ferie. Senere her i guiden kan du læse om reglerne for at melde sygdom og ferie.

Du kan tidligst udfylde ydelseskortet en uge inden månedens udløb. Så er pengene på din NemKonto senest den sidste hverdag i måneden.

Du skal udfylde ydelseskortet senest 1 måned og 10 dage efter den sidste dag i udbetalingsmåneden. Fx er fristen 10. september for at udfylde ydelseskortet for juli måned. 

Dagpengetællere - følg med i dit forbrug af dagpenge

Skal du have dagpenge for en hel måned, får du dagpenge for 160,33 timer. Du kan få dagpenge i 2 år (svarer til 3.848 timer) inden for en periode på 3 år. 

På Mit AKA kan du under Dagpengetællere følge med i, hvor mange timers dagpenge du har brugt. Her kan du også følge med i, hvor mange timer du har arbejdet i perioden, hvor du har fået dagpenge.

Sådan undgår du karensdage, hvor du ikke får dagpenge

Hver 4. måned som ledig er der en såkaldt karensdag. Det er én dag, hvor du ikke får dagpenge. Du undgår karensdagen, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for de 4 måneder. På Mit AKA under Dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer du mangler at arbejde for at undgå karensdagen. 

Rådighed

Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder kort sagt, at du aktivt skal søge job, som du kan varetage, og også tage imod job og tilbud om aktivering fra jobcentret.

At stå til rådighed betyder, at du

- fra din første ledighedsdag skal søge det arbejde, du kan varetage – både inden for og uden for dit fag. Det gælder opslåede job, uopfordrede ansøgninger og via netværk.

- er forpligtet til med dags varsel at tage imod arbejde, som vi eller dit jobcenter henviser dig til. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din daglige post, og at du bor og opholder dig i Danmark.

- kan og vil arbejde 37 timer om ugen på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Er du deltidsforsikret, skal du stå til rådighed for op til 30 timers arbejde om ugen.

- skal være indstillet på at søge og tage arbejde, der indebærer op til 4 timers samlet daglig transport med kollektiv trafik.

- hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, stadigvæk skal søge fuldtidsarbejde.

- hvis du har børn, har pasning til dem. Hvis du ikke har pas­ning til dem uden for daginstitutionens åbningstid, skal du oplyse jobcentret om det. Hvis jobcentret ikke er oplyst om det, kan de formidle dig job og give dig et tilbud om aktiver­ing uden for daginstitutionens åbningstid. Hvis du afslår ar­bejde eller aktivering på grund af pasningsproblemer, som du ikke har oplyst jobcentret om, så risikerer du at få 3 ugers karantæne.

Derudover er der nogle krav til din jobsøgning og din deltagelse i samtaler, som du kan læse om senere i denne guide.

Tjekliste til din jobsøgning

Er du fuldtidsforsikret, skal du aktivt søge job på fuld tid. Er du deltidsforsikret, skal du søge job minimum 30 timer om ugen.

Du skal søge seriøst og realistisk – det vil sige, alle job som du kan varetage. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med job indenfor dit faglige område, der matcher dine kompetencer og erfaringer, skal du udvide din søgning fagligt og geografisk.

Vores krav til din jobsøgning:

 • Du skal som minimum søge 1-2 job om ugen, så du har søgt mindst 6 job, når du ser 4 uger tilbage
 • Det skal være job i Danmark
 • Mindst 3 ud af 6 job skal være på fuldtid
 • Efter 3 måneders ledighed skal mindst 3 ud af 6 søgte job være opslåede stillinger. 

Du kan søge job på mange måder, men det er ikke alle, der gælder som jobsøgning i Jobloggen. Det her gælder som jobsøgning:

 • Ansøgning til opslået stilling
 • Uopfordret ansøgning
 • Netværk med eller kontaktet af en person med ansættelseskompetence.

Hvis du har et job på hånden

Når der er mindre end 6 uger til din første arbejdsdag, skal du kontakte dit jobcenter. Så kan de registrere, at du er omfattet af ”På vej i job”, der er en mindre intensiv indsats fra jobcentrets side.

Det betyder, at du indtil din første arbejdsdag ikke længere skal: 

 • deltage i personlige møder med jobcentret eller Akademikernes A-kasse
 • søge job.

Du har dog pligt til at overtage relevant arbejde, som jobcentret henviser dig til. Det kan jobcentret gøre, hvis de vurderer, at du kan varetage jobbet, indtil du ikke er ledig længere.

Det er vigtigt, at du afmelder dig som ledig på jobnet.dk pr. første arbejdsdag og ikke fx allerede den dag, du skriver under på ansættelseskontrakten. Du kan registrere din afmelding på jobnet.dk 4 uger før din første arbejdsdag.

En gang om ugen skal du ...

Opdatere Jobloggen på Mit AKA

Jobloggen skal du opdatere mindst én gang om ugen. Her skal du skrive alle dine jobsøgninger, og på den måde viser du, at du er aktivt jobsøgende. Vi sender en påmindelse til dig, hvis det ikke fremgår af Jobloggen, at du har søgt nok job. Hvis du ikke er aktivt jobsøgende, vurderer vi, at du ikke står til rådighed, og du vil derfor ikke have ret til dagpenge.

Vær opmærksom på, at du får dagpenge på helligdage, som falder på hverdage. Derfor skal du også være aktiv jobsøgende på helligdage, medmindre du har meldt ferie på jobnet.dk.

Derudover skal du - også i Jobloggen - mindst hver 4. uge uploade et eksempel på en ansøgning og et cv, som du har sendt.

Aktivering

Dit jobcenter eller Anden Aktør kan sende dig i aktivering, når de vurderer, det er nødvendigt. De skal dog senest gøre det, når du har været ledig i 6 måneder. Du kan også selv tage initiativ eller komme med forslag til aktivering, som jobcentret kan skrive i Min Plan. Du har pligt til at følge planen for aktivering. 

Aktivering kan være opkvalificering, virksomhedsprak­tik, uddannelse eller job med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Når du er i aktivering, skal du være aktiv jobsøgende og stå til rådighed for arbejde. Du kan blive fritaget efter aftale med jobcentret.

Karantæne

Hvis du siger dit job op, får du som udgangspunkt karantæne i 111 timer (svarer til 3 uger). Det betyder, at du ikke får dagpenge. Karantænereglerne gælder også, hvis du siger nej til arbejde, du er blevet henvist til af jobcentret, eller hvis du uden en gyldig grund afslår eller afbryder et tilbud om aktivering, som du har aftalt med jobcentret eller Anden aktør. Hvis du udebliver første dag fra aftalt aktivering, betragtes det som et afslag.

Hvis du får 2 karantæner i løbet af 12 måneder eller ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, mister du helt retten til dagpenge. Du får først ret til dagpenge igen, når du i en sammenhængende periode på 3 måneder har haft mere end 300 timers almindeligt lønarbejde. 

Samtaler

Når du er ledig, skal du jævnligt til samtaler med både jobcentret og os.

Hvis du udebliver fra en samtale, kan du ikke få dagpenge fra den dag, du udebliver, til den dag, hvor du kontakter dem, som du skulle have været til samtale med.

Det første møde hos os og hos jobcentret bliver du automatisk indkaldt til. Indkaldelser fra os får du i din indbakke på Mit AKA, mens indkaldelserne fra jobcentret får du i e-Boks. Efterfølgende samtaler og møder skal du som udgangspunkt selv booke. Du får besked fra os eller jobcentret, når det er tid for, at du skal booke en samtale. Du får en frist til at booke samtalen, og booker du ikke inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk (på jobnet.dk kan du tilmelde dig sms- og mailservice, så du får besked om jobcentrets frister for at booke). 

Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du er afmeldt som ledig, så derfor skal du i det tilfælde hurtigst muligt tilmelde dig igen. Du kan selvfølgelig altid ringe til os, hvis du har problemer med at booke en samtale.


Giv besked til jobcentret om sygdom og ferie

Det er vigtigt, at du på jobnet.dk giver besked til jobcentret om sygdom og ferie. Du behøver ikke give besked til os, da vi automatisk får besked fra jobcentret.

Sygdom skal du melde på din første sygedag, og ferie skal du give besked om senest 14 dage inden feriens start.

Sygdom

De første 14 dage, du er syg, får du dagpenge fra os. Det er vigtigt, at du melder dig syg på jobnet.dk din første sygedag, da du ikke kan få dagpenge for de dage, hvor du ikke har meldt dig syg.

Når du har meldt dig syg, bliver du ikke indkaldt til møder eller andet arrangeret af os, jobcentret eller Anden aktør.

Du skal melde dig rask på jobnet.dk den første dag, du er rask igen. 

Er du syg i mere end 14 dage, skal du have sygedagpenge fra kommunen. Vi giver automatisk din bopælskommune besked, hvis du er syg i mere end 14 dage. 

Ferie


Det er vigtigt, at du giver besked på jobnet.dk om din ferie senest 14 dage inden feriens start. Det gælder også, hvis du er i virksomhedspraktik eller andre former for aktivering, hvor du samtidig er meldt ledig på jobnet.dk.

Når du overholder fristen for at give besked om ferien, bliver du ikke indkaldt til samtaler med jobcentret eller os.

Hvis du har optjent feriedagpenge, kan du søge om dem på Mit AKA. 

Muligheder og tilladelser

Der er adskillige muligheder for at være aktiv og få erfaring på dit cv, når du er ledig. Du kan udføre frivilligt arbejde, have selvstændig virksomhed, arbejde på nedsat tid, søge job i udlandet eller tage kurser og uddannelse. Men der gælder særlige regler, som du skal sætte dig ind i. Og du skal altid have en tilladelse fra os, før du kan starte på en af disse aktiviteter.

Muligheder og tilladelser

Du kan arbejde på nedsat tid

Du kan tage til udlandet og søge job

Du kan tage kurser og uddannelse

Du kan drive selvstændig virksomhed

Du kan udføre frivilligt arbejde

Du kan arbejde på nedsat tid

Får du et arbejde på nedsat tid, kan du normalt få supplerende dagpenge i 30 uger. Du skal udfylde et skema om dit job, så vi kan vurdere, hvilken betydning dit deltidsjob har for dine dagpenge.

Er du fastansat med opsigelsesvarsel, skal du have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge. Frigørelsesattesten sikrer, at du kan holde op fra den ene dag til den anden, hvis du finder arbejde med længere arbejdstid. Vi skal have modtaget frigørelsesattesten se­nest 5 uger efter, du blev ansat (det er datoen i din ansættelseskon­trakt, der er gældende – ikke tidspunktet, hvor du reelt begynder at arbejde).

Har du allerede arbejde på nedsat tid, når du søger om dagpenge, tælles de 5 uger fra din første dag med ret til dagpenge. Får vi attesten for sent, kan vi tidligst udbetale supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Du kan tage til udlandet og søge job

Hvis du vil søge arbejde inden for EØS-landene, har du mulighed for at få dine dagpenge med til udlandet i op til 3 måneder. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Hvis du skal til jobsamtale i udlandet, kan du få dagpengene med i 5 dage, mens du er af sted. Du skal give besked til os og jobcentret om, hvilken periode du er til jobsamtale i udlandet.

Du kan tage kurser og uddannelse

Du kan følge visse former for kurser og uddannelse, mens du får dagpenge. Det kræver, at du eller jobcentret kan betale for undervisningen, og at vi kan godkende, at du må følge kurset samtidig med, at du får dagpenge. Du skal derfor altid have en tilladelse fra os, inden du starter.

Som hovedregel gælder det, at du kan deltage i undervisning i op til 19 lektioner om ugen. Kurset må ikke være en del af en fuldtidsuddannelse, der er SU-berettiget.

Dit jobcenter eller Anden aktør kan fortælle dig om dine muligheder og de tilbud, de har til dig.

Du kan have selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som udgangspunkt få supplerende dagpenge i 30 uger. Du søger om tilladelse til bibeskæftigelse ved at udfylde en blanket på Mit AKA. 

Du kan arbejde ligeså mange timer, du ønsker, i din virksomhed- og du må lægge timerne på de tidspunkter, der passer dig. Dog skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid og må ikke være kontraktmæssigt forpligtet til at udføre arbejde som selvstændig i dagtimerne. 

Du kan arbejde frivilligt

Du kan arbejde frivilligt og ulønnet op til 44 timer om måneden i sociale og humanitære organisationer, uden du bliver modregnet i dine dagpenge.

Ønsker du at arbejde frivilligt, eller har du allerede frivilligt arbejde, når du melder dig ledig, skal du søge om det. Det gør du ved at udfylde en blanket på Mit AKA.  

Tak fordi du fulgte med

Luk vinduet for at afslutte

Lige blevet ledig

Lige blevet ledig

Sådan får du dagpenge

Sådan får du dagpenge

Sådan får du dagpenge

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Stå til rådighed

Samtaler

Giv besked om sygdom og ferie

Muligheder og tilladelser

Muligheder og tilladelser

Afslutning

Afslutning